Transfers von Karlovy Vary

Taxi von Karlovy Vary

Karlovy Vary → Prague flughafen

100 Minuten

Micro

3 Personen • 2 Gepäckstücke

93

 • Micro

  3 Personen • 2 Gepäckstücke

  93
 • Economy

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  94
 • Comfort

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  99
 • Premium

  3 Personen • 3 Gepäckstücke

  185
 • Minivan 4pax

  4 Personen • 4 Gepäckstücke

  99
 • Minibus 7pax

  7 Personen • 7 Gepäckstücke

  118
 • Premium Minibus 6pax

  6 Personen • 4 Gepäckstücke

  160
 • Minibus 10pax

  10 Personen • 10 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 13pax

  13 Personen • 13 Gepäckstücke

  319
 • Minibus 16pax

  16 Personen • 16 Gepäckstücke

  307
 • Minibus 19pax

  19 Personen • 19 Gepäckstücke

  314
Karlovy Vary → Prague

120 Minuten

Micro

3 Personen • 2 Gepäckstücke

93

 • Micro

  3 Personen • 2 Gepäckstücke

  93
 • Economy

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  96
 • Comfort

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  96
 • Premium

  3 Personen • 3 Gepäckstücke

  197
 • Minivan 4pax

  4 Personen • 4 Gepäckstücke

  101
 • Minibus 7pax

  7 Personen • 7 Gepäckstücke

  101
 • Premium Minibus 6pax

  6 Personen • 4 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 10pax

  10 Personen • 10 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 13pax

  13 Personen • 13 Gepäckstücke

  258
 • Minibus 16pax

  16 Personen • 16 Gepäckstücke

  307
 • Minibus 19pax

  19 Personen • 19 Gepäckstücke

  319
Karlovy Vary → Dresden

150 Minuten

Economy

4 Personen • 3 Gepäckstücke

169

 • Economy

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  169
 • Comfort

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  169
 • Premium

  3 Personen • 3 Gepäckstücke

  369
 • Minivan 4pax

  4 Personen • 4 Gepäckstücke

  173
 • Minibus 7pax

  7 Personen • 7 Gepäckstücke

  173
 • Premium Minibus 6pax

  6 Personen • 4 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 10pax

  10 Personen • 10 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 13pax

  13 Personen • 13 Gepäckstücke

  355
 • Minibus 16pax

  16 Personen • 16 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 19pax

  19 Personen • 19 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
Karlovy Vary → Munich flughafen

175 Minuten

Economy

4 Personen • 3 Gepäckstücke

234

 • Economy

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  234
 • Comfort

  4 Personen • 3 Gepäckstücke

  296
 • Premium

  3 Personen • 3 Gepäckstücke

  468
 • Minivan 4pax

  4 Personen • 4 Gepäckstücke

  290
 • Minibus 7pax

  7 Personen • 7 Gepäckstücke

  290
 • Premium Minibus 6pax

  6 Personen • 4 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 10pax

  10 Personen • 10 Gepäckstücke

  Auf Anfrage
 • Minibus 13pax

  13 Personen • 13 Gepäckstücke

  677
 • Minibus 16pax

  16 Personen • 16 Gepäckstücke

  677
 • Minibus 19pax

  19 Personen • 19 Gepäckstücke

  677
Alle Transfers alphabetisch (34)